اطلاع رسانی

اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

محمد رضا جعفری نعیمی -
محمد رضا جعفری نعیمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
آرمین عسکریان -
آرمین عسکریان راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
سید محمد صدرا قاسمی -
سید محمد صدرا قاسمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
محمد کاظم کریمی -
محمد کاظم کریمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
علی معینی فرد -
علی معینی فرد راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : -
علی رقابی همتی -
علی رقابی همتی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : -

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
علوم هشتم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
عربی نهم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
عربی هشتم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
عربی هفتم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات هفتم – نوبت دوم خرداد99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی هفتم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی هشتم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
علوم نهم – امتحانات نوبت دوم خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
قرآن نهم – خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
مطالعات هفتم – خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
زبان نهم – خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی نهم – خرداد 99 ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش