اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

محمد رضا جعفری نعیمی -
محمد رضا جعفری نعیمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
آرمین عسکریان -
آرمین عسکریان راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
سید محمد صدرا قاسمی -
سید محمد صدرا قاسمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
محمد کاظم کریمی -
محمد کاظم کریمی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : -
علی معینی فرد -
علی معینی فرد راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : -
علی رقابی همتی -
علی رقابی همتی راه یافته به مرحله دوم المپیاد علمی علوم تجربی پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : -

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
پاسخنامه دفاعی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
زبان انگلیسی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
پیامهای آسمانی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
علوم تجربی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
علوم تجربی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
علوم تجربی – امتحان نوبت دوم خرداد1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
انشا – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
انشا – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
انشا – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
دفاعی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
زبان انگلیسی – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
پاسخنامه زبان انگلیسی نهم – امتحان نوبت دوم خرداد 1400 ۶ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش

آشنایی با سبکهای گفتاری
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱۰۴ بازدید

آشنایی با سبکهای گفتاری

انواع  سبکهای گفتار هر فرد گوینده با استفاده از موقعیت اجتماعی ، نحوه ارتباط خود با شنونده را از میان سبکهای موجود انتخاب می کند […]