معرفی پرسنل

 • کمال سراجی

  کمال سراجی

  لیسانس کامپیوتر معاون اجرایی
 • جمشید بیات

  جمشید بیات

  فوق لیسانس علوم قرآنی معاون پرورشی دبیرستان
 • رسول سمیعی

  رسول سمیعی

  لیسانس ادبیات فارسی معاون آموزشی دبیرستان
 • محمد ابراهیم افسرپناه

  محمد ابراهیم افسرپناه

  لیسانس شیمی - بهداشت مدیر دبیرستان
 • علیرضا سینی چی

  علیرضا سینی چی

  کارشناسی ارشد زبان و زبانشناسی مسئول سایت و کانال سروش دبیرستان