درسی

ایزوتوپ چیست ؟
  • ۰ دیدگاه -
  • ۱,۹۷۱ بازدید

ایزوتوپ چیست ؟

تعریف ایزوتوپ: به اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند، ایزوتوپ می گویند. نام دیگر ایزوتوپ چیست؟ ایزوتوپ ها […]