اهدا جوایز جشنواره علمی پژوهشی &#۸۲۱۱; مرحله حضوری

تحقیق سیر یک روند مشخص شده جهت دستیابی به اهداف مشخص برای یافتن نتایج جدید و ارتقا دانش بشری می باشد. علم در مفهوم کلی به تجربیاتی گفته میشود که انسان ها با انجام آزمایشات یا تجربیات به دانش آن موضوع دست یافته اند. و تحقیق روند رسیدن به این نتایج و مشاهدات می باشد. تحقیق از حس کنجکاوی بشر نشات میگیرد و یا گاهی انسان به جهت نیاز به چیزی به تحقیق در مورد آن می پردازد. تحقیق باید یک روند منظم، قابل درک، تسهیل کننده، نوین و قابل باز سازی باشد. با توجه به شیوع بیماری کرونا دانش آموزانی که به مرحله حضوری جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا راه پیدا کرده بودند در جلسه دفاع شرکت نکرده بودند بنابراین جوایز ایشان در روز پنج شنبه 27 شهریور 99 توسط مدیریت  اهدا گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 16.2/20